Close

ONZE DIENSTEN

Een overzicht van de diensten die Bouwkostenadviesbureau Treur BV zoal aanbiedt. Voor meer informatie kunt ons telefonisch bereiken op  06 53547078.


Voor u als initiatiefnemer

Wij doen voor u een financieel haalbaarheidsonderzoek (de budgetraming). Ook stellen wij de directiebegroting en het bestek samen. Aannemingsbegrotingen worden door ons gecontroleerd en als bouwmanager behartigen wij uw belangen tijdens de onderhandelingen over de uiteindelijke aanneemsom.

Hierna worden de contractstukken opgesteld en kunnen de opdrachten worden verleend. Tevens verzorgen wij meerjarenonderhoudsplannen.

Voor u als architect

Ondersteuning bij de Schets-, (SO) VO-, DO – en Uitvoeringsfase.                 

Het ontwerp is een belangrijke fase in het bouwproces. Samen met u dragen wij zorg voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding, in het bijzonder in de detaillering.                              

Het bestek wordt onder licentie, met behulp van de computer samengesteld volgens de laatste uitgave STABU-2 systematiek.

Voor u als aannemer

Wij maken voor u een inschrijfbegroting en beheren bij uitvoering de meer- en minderkosten. Ook maken wij de planning voor eventueel meerjarig onderhoud.

Kortom, Bouwkostenadviesbureau Treur BV is de rechterhand van iedere partij die betrokken is bij bouw of verbouw, renovatie of restauratie.

De diensten van Bouwkostenadviesbureau Treur worden in beginsel op honorarium basis geleverd volgens de geldende regeling De Nieuwe Regeling (DNR)-meest recente uitgave). 

Indien de opgave zich daartoe leent, bieden wij de mogelijkheid tot vaste prijsafspraken of desgewenst een resultaatafhankelijke beloning. Alles wordt vooraf in de vorm van een vrijblijvende offerte aan u aangeboden.

Ingeval van een subsidieaanvrage in het kader van de BRIM of dergelijke geldt de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten (laatst geldende) BRIM 20.. van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Wat kunnen wij als bouwkostendeskundigen voor u betekenen?

Neem contact met ons op en wij informeren u vrijblijvend over de mogeljkheden.

Bouwkostenadviesbureau Treur maakt  haalbaarheidsstudies, kostenramingen en bestekken. Ook begeleiden wij bouwprojecten vanaf de initiatieffase tot en met de nazorg en eventueel onderhoud met een gedegen onderhoudsplanning.

Uw opdrachten kunnen wij van begin af aan, stapsgewijs voor u uitvoeren. Naarmate het proces vordert  worden de mogelijkheden om kosten en kwaliteit te beïnvloeden minder. Daarom is het van groot belang de bouwkostendeskundige in een zo vroeg mogelijk stadium in te schakelen.

Praat vooraf vrijblijvend met een ervaren kostendeskundige en pragmatische bestekschrijver van Bouwkostenadviesbureau Treur. Wij komen graag bij u thuis maar u bent natuurlijk ook bij ons op kantoor van harte welkom.